เมนูสินค้า

2940591
เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Dahua DVR
  XVR รองรับกล้อง Analog ความละเอียด 2MP บันทีกที่ 1080N , IP 2MP รองรับกล้อง IP 1CH รองรับ 1 Disk Max 6TB H.265+ รองรับการบันทึกเสียงผ่าน Coax Disk
  1,683บาท  1,683บาท

  26 พ.ค. 2563

  397

 • หมวดหมู่สินค้า : Dahua DVR
  XVR รองรับกล้อง Analog ความละเอียด 2MP บันทีกที่ 1080N , IP 2MP รองรับกล้อง IP 2CH รองรับ 1 Disk Max 6TB H.265+ รองรับการบันทึกเสียงผ่าน Coax Disk
  2,090บาท  2,090บาท

  26 พ.ค. 2563

  400

 • หมวดหมู่สินค้า : Dahua DVR
  XVR รองรับกล้อง Analog ความละเอียด 2MP บันทีกที่ 1080N , IP 2MP รองรับกล้อง IP 2CH รองรับ 1 Disk Max 10TB H.265+ รองรับการบันทึกเสียงผ่าน Coax Dis
  3,520บาท  3,520บาท

  26 พ.ค. 2563

  385

 • หมวดหมู่สินค้า : Dahua DVR
  XVR รองรับกล้อง Analog ความละเอียด 5MP บันทึกที่ 5M-N , IP 6MP รองรับกล้อง IP 2CH รองรับ 1 Disk Max 6TB รองรับ H.265+ Face Detection รองรับการบันทึก
  2,090บาท  2,090บาท

  26 พ.ค. 2563

  381

 • หมวดหมู่สินค้า : Dahua DVR
  XVR รองรับกล้อง Analog ความละเอียด 5MP บันทึกที่ 5M-N , IP 6MP รองรับกล้อง IP 4CH รองรับ 1 Disk Max 10TB รองรับ H.265+ Face Detection รองรับการบันทึก
  2,992บาท  2,992บาท

  26 พ.ค. 2563

  393

 • หมวดหมู่สินค้า : Dahua DVR
  XVR รองรับกล้อง Analog ความละเอียด 5MP บันทึกที่ 5M-N , IP 6MP รองรับกล้อง IP 8CH รองรับ 1 Disk Max 10TB รองรับ H.265+ Face Detection รองรับการบันทึก
  4,950บาท  4,950บาท

  26 พ.ค. 2563

  395

 • หมวดหมู่สินค้า : Dahua DVR
  XVR รองรับกล้อง Analog ความละเอียด 5MP บันทึกที่ 5M-N , IP 6MP รองรับกล้อง IP 8CH รองรับ 2 Disk Max 10TB รองรับ H.265+ Face Detection รองรับการบันทึก
  6,105บาท  6,105บาท

  26 พ.ค. 2563

  382

 • หมวดหมู่สินค้า : Dahua DVR
  Cooper รองรับกล้องความละเอียด 2MP บันทีกที่ 1080P@15fps , IP 6MP รองรับกล้อง IP 2CH รองรับ 1 Disk Max6TB รองรับ H.265+ รองรับการบันทึกเสียงผ่าน Coax
  1,892บาท  1,892บาท

  26 พ.ค. 2563

  394

 • หมวดหมู่สินค้า : Dahua DVR
  Cooper รองรับกล้องความละเอียด 2MP บันทีกที่ 1080P@15fps , IP 6MP รองรับกล้อง IP 4CH รองรับ 1 Disk Max6TB รองรับ H.265+ รองรับการบันทึกเสียงผ่าน Coax
  2,541บาท  2,541บาท

  26 พ.ค. 2563

  396

 • หมวดหมู่สินค้า : Dahua DVR
  Cooper รองรับกล้องความละเอียด 2MP บันทีกที่ 1080P@15fps , IP 6MP รองรับกล้อง IP 8CH รองรับ 1 Disk Max6TB รองรับ H.265+ รองรับการบันทึกเสียงผ่าน Coax
  4,026บาท  4,026บาท

  26 พ.ค. 2563

  430

 • หมวดหมู่สินค้า : Dahua DVR
  AI XVR รองรับกล้อง Analog ความละเอียด 5MP บันทึกที่ 5M-N , IP 6MP รองรับกล้อง IP 2CH รองรับ 1 Disk Max 6TB รองรับ SMD+ H.265+ รองรับการบันทึกเสียงผ่า
  2,530บาท  2,530บาท

  26 พ.ค. 2563

  419

 • หมวดหมู่สินค้า : Dahua DVR
  AI XVR รองรับกล้อง Analog ความละเอียด 5MP บันทึกที่ 5M-N , IP 6MP รองรับกล้อง IP 4CH รองรับ 1 Disk Max 10TB รองรับ SMD+ H.265+ รองรับการบันทึกเสียงผ่
  3,509บาท  3,509บาท

  26 พ.ค. 2563

  382

Engine by shopup.com