เมนูสินค้า

4602692
Best seller
Best seller

Set Live Confence 5G สุดปัง Livestream ที่ต้องการความสเถียรสูงสุด รวมแบนด์วิธอินเตอร์เน็ตสูงสุด 5G 4 SIM สำหรับรองรับ 10-20 ผู้ใช้งานพร้อมกัน

Set Router Internet Loadbalance รวม Internet 4 Sim 5G ต่างค่าย เพ่ิมแบนด์วิธและเพิ่มความสเถียร + มีพอร์ตแลน ในตัว รองรับ 5-20 ผู้ใช้งาน แบบพร้อมกัน พร้อม Internet Package Unlimited Internet ความเร็ว 50-150 Mbps ในโหมด SpeedFusion รวมแบนด์วิธผ่าน VPN สเถียรสูงกว่าเพราะ Active ทำงานพร้อมกันทุก SIM และ ความเร็ว 50-1000 Mbps ในโหมด Loadbalance Router เป็นการกระจายแบนด์วิธไปแต่หล่ะซิมหรือ Internet Lan Line ที่เชื่อมต่อณ.ขณะนั้น กรณีหน้างานมี Internet สายเชื่อมต่อเพิ่มเข้ามาอีก 1 Link (แบนด์วิธ Sim อาจแปรผันตามสัญญาณในแต่หล่ะพื้นที่ไม่เท่ากัน และจำนวนผู้ใช้งานเสาสัญญาณ 4G ที่ใช้งานหนาแน่นพร้อมกัน ณ.จุดที่ตั้ง 4G 5G Router นั้นๆ
13,000บาท ลดทันที 3,000 บาท
ราคา 10,000บาท

05 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 2790 ผู้ชม

 

(กรณีให้เข้าติดตั้งหน้างานในเขต กทม.ปริมณฑล ค่าบริการ เข้าติดตั้งระบบปรับจูนสัญญาณอุปกรณ์ตั้งค่าให้เหมาะสมกับหน้างานและเก็บระบบกลับค่าบริการ  3,000 บาท *คิดค่าบริการเฉพาะวันติดตั้ง )

(
กรณีต้องการ IT Support Standbye หน้างาน ค่าบริการ 3,000 บาท ต่อคน / ต่อวัน)


 

อุปกรณ์จะรองรับการรวมแบนด์วิธอินเตอร์เน็ตทุก Wan Link ผ่านเทคโนโลยี SpeedFusion กรณีเปิดใช้ในโหมด Speedfusion

อุปกรณ์จะทำการรวมแบนด์วิธผ่านท่อ VPN  ซึ่งจะรวมแบนด์วิธทั้ง 4 SIM รวมกันสูงสุดที่ 50-150 Mbps

3 ฟีเจอร์หลัก ของการใช้งานในโหมด Speedfusion ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ Peplink Router

1. Hot Failover สามารถสลับ Session Internet ได้แบบทันทีกรณีมีลิงค์ใดๆลิงค์นึง Internet เสียหรือขาดระหว่างการใช้งาน โดยไม่มีรู้สึกว่า Internet หลุดหรือขาดหายไป
2. Wan Smoothing จะเป็นเทคโนโลยีในการเติมแบนด์วิธ เข้าไปในลิงค์ Internet แบบ Double Packet ส่งซ้ำบน Wan เพื่อให้การส่งข้อมูลมีแพ็คเกจที่ Loss ให้น้อยที่สุด
และเติมแบนด์วิธให้เต็มตามความต้องการใช้งานตลอดเช่น Live ที่ 4 Mbps กรณีเฟรม Drop ระบบจะพยายามเติมแบนด์วิธให้เต็มที่ 4 Mbps ตลอดเพื่อให้ภาพไหลลื่นที่สุด
3.Bandwidth Bonding เป็นการเพิ่มแบนด์วิธ จากการเชื่อมต่อ หลาย Wan พร้อมกัน และระบบจะทำงานพร้อมกันทุก WAN เพื่อเพิ่มความสเถียร และช่วยให้ลดปัญหาในการที่แบนด์วิธ 1 Sim อาจจะไม่เพียงพอในการใช้งาน ซึ่งระบบรองรับการเชื่อมต่อให้ทำงานพร้อมกัน 4 SIM ตัวอย่างการทำงานของเทคโนโลยี Wan Smoothing 


Status การทำงานพร้อมกัน 4 SIM จากตัวอย่างเป็นการ Live ผ่าน Youtube  โดยการ Live ที่ Bitrate 4000  60 FPS

ระบบจะมีการสตรีม Internet มีการทำงานพร้อมกัน 4 SIM  และแต่หล่ะซิม จะพยายาม Active Wan ที่ 4 Mbps ตามการใช้งาน ณ.ขณะนั้น 
หากแบนด์วิธซิมไหนมีการ Drop อาจเกิดจากเสาสัญญาณ 4G หน้างานมีคนใช้งานพร้อมกันหรือสัญญาณรบกวนสูง แต่ก็จะยังมี Sim อื่นที่ยัง Active
และคอยช่วยให้ Internet สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ถึงจะมีสัญญาณบางซิมขาดหรือหลุดหรือสัญญาณดรอปไป 

 

กรณีใช้ในโหมด Loadbalance Router  (กรณีหน้างานมี Internet แบบสาย หรือ Lan Line ) ซึ่งจะรองรับ Internet สูงสุดที่ 1 Gbps
จะเป็นการกระจายแบนด์วิธไปแต่หล่ะซิมหรือ Internet Lan Line ที่เชื่อมต่อณ.ขณะนั้น กรณีหน้างานมี Internet สายเชื่อมต่อเพิ่มเข้ามาอีก 1 Link
และจะมี 8 อัลกอลิธึ่มในการช่วยจัดการ Internet ให้มีความสเถียรมากขึ้น

มีฟีเจอร์ในการ รวมแบนด์วิธ ทุก WAN เพื่อส่ง Traffic ตรงไปที่ Zoom Server ซึ่งทำให้การใช้งานคอนฟีเรนท์สเถียรมากขึ้น


Engine by shopup.com