เมนูสินค้า

4602698

MAX-BR1-ENT-LTE-E-T

หมวดหมู่สินค้า: Pepwave Max Series ( Single Cellular Router)
Blue-Chip

18 มีนาคม 2561

ผู้ชม 3179 ผู้ชม

MAX-BR1-ENT-LTE-E-T
Industrial-Grade M2M 4G Router ( NO WIFI)
- 1x Embedded 4G LTE Modem (Europe and Int'l GSM)
- 1x Ethernet WAN GPS/Fleet Trackigng Full antenna set
- Recommended 25-150 users
- 300 Mbps Throughput
- 1 Year Carry IN

Engine by shopup.com