เมนูสินค้า

1486050
Best seller
Best seller

Set 6 เพิ่มความสเถียร Router Internet Loadbalance รวม Internet 2 Sim 4G + WiFi ในตัว สำหรับรองรับ 5-10 ผู้ใช้งานพร้อมกัน แบรนด์ Mikrotik

Set Router Internet Loadbalance รวม Internet 2 Sim 4G LTE ต่างค่าย เพ่ิมแบนด์วิธและเพิ่มความสเถียร + มีพอร์ตแลน ในตัว สำหรับ รองรับไม่เกิน 5-10 ผู้ใช้งาน แบบพร้อมกัน พร้อม Internet Package Unlimited Internet ความเร็ว 20-50 Mbps (แบนด์วิธอาจแปรผันตามสัญญาณในแต่หล่ะพื้นที่ไม่เท่ากัน และจำนวนผู้ใช้งานเสาสัญญาณ 4G ที่ใช้งานหนาแน่นพร้อมกัน ณ.จุดที่ตั้ง 4G Router นั้นๆ) ชุดใช้งานสำหรับ Internet นอกสถานที่ สำหรับงาน Live สด Facebook Youtube หรือ งานประชุมส้มมนาแบบออนไลน์ Zoom Microsoft Team Skype Business ค่าเช่าอุปกรณ์ 5,000 บาท ต่อวัน / ต่อ Set ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาค่าเช่าอุปกรณ์ ยังไม่รวมค่าติดตั้งและ Support Standbye หน้างาน ใดๆ
ราคา 5,000บาท

15 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 80 ผู้ชม

 

 

(กรณีให้เข้าติดตั้งในเขต กทม.ปริมณฑล ค่าบริการ เข้าติดตั้งและเก็บระบบกลับค่าบริการ  2,000 บาท *คิดค่าบริการเฉพาะวันติดตั้ง )
(กรณีต้องการ IT Support Standbye หน้างาน ค่าบริการ 1,000 บาท ต่อคน / ต่อวัน) 

 

 

 

ตัวอย่าง การเทสสปีด Internet ผ่าน Sim 1 ก่อนทำการรวม Internet กับ Sim 2 
(แบนด์วิธความเร็วอาจแปรผันตามสัญญาณในแต่หล่ะพื้นที่ไม่เท่ากัน และจำนวนผู้ใช้งานเสาสัญญาณ 4G ที่ใช้งานหนาแน่นพร้อมกัน ณ.จุดที่ตั้ง 4G Router นั้นๆ)

 
ตัวอย่าง การเทสสปีด Internet ผ่าน Sim 2 ก่อนทำการรวม Internet กับ Sim 1
(แบนด์วิธความเร็ว อาจแปรผันตามสัญญาณในแต่หล่ะพื้นที่ไม่เท่ากัน และจำนวนผู้ใช้งานเสาสัญญาณ 4G ที่ใช้งานหนาแน่นพร้อมกัน ณ.จุดที่ตั้ง 4G Router นั้นๆ)

 

  

ผลลัพธ์ ตัวอย่าง การเทสสปีด Internet หลังทำการรวม Internet Sim 1 และ Sim 2 
(แบนด์วิธความเร็ว อาจแปรผันตามสัญญาณในแต่หล่ะพื้นที่ไม่เท่ากัน และจำนวนผู้ใช้งานเสาสัญญาณ 4G ที่ใช้งานหนาแน่นพร้อมกัน ณ.จุดที่ตั้ง 4G Router นั้นๆ)
จะเห็นได้ว่าช่วยเพิ่มแบนด์วิธ ทั้งด้าน Download และ Upload 
ซึ่งทำให้ช่วยในเรื่องความเสถียรของ Internet และช่วยเพิ่มแบนด์วิธ Internet สำหรับในบางพื้นที่ที่สัญญาณไม่ค่อยดี ทำให้มี แบนด์วิธอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อการใช้งาน internet นอกสถานที่ และเป็นลิงค์สำรองฉุกเฉิน

 

Engine by shopup.com