เมนูสินค้า

1486100
Hot
Hot

Set 2 Router Internet 1 Sim 4G + WiFi ในตัว สำหรับรองรับ 5-15 ผู้ใช้งานพร้อมกัน แบรนด์ Huewei , Netgear

Set Router Internet 1 Sim 4G LTE + WiFi ในตัว สำหรับ รองรับไม่เกิน 5-15 ผู้ใช้งาน แบบพร้อมกัน พร้อม Internet Package Unlimited Internet ความเร็ว 50-80 Mbps (แบนด์วิธอาจแปรผันตามสัญญาณในแต่หล่ะพื้นที่ไม่เท่ากัน และจำนวนผู้ใช้งานเสาสัญญาณ 4G ที่ใช้งานหนาแน่นพร้อมกัน ณ.จุดที่ตั้ง 4G Router นั้นๆ) ชุดใช้งานสำหรับ Internet นอกสถานที่ สำหรับงาน Live สด Facebook Youtube หรือ งานประชุมส้มมนาแบบออนไลน์ Zoom Microsoft Team Skype Business ค่าเช่าอุปกรณ์ 3,000 บาท ต่อวัน / ต่อตัว ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาค่าเช่าอุปกรณ์ ยังไม่รวมค่าติดตั้งและ Support Standbye หน้างาน ใดๆ (กรณีให้เข้าติดตั้งในเขต กทม.ปริมณฑล ค่าบริการ 2,000 บาท ) (กรณีต้องการ IT Support Standbye หน้างาน ค่าบริการ 1,000
ราคา 3,000บาท

15 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 73 ผู้ชม

 

แบบ มี LAN 1 Port และ WiFi แบบ 2 ย่านความถี่ รองรับ 5-15 ผู้ใช้งานพร้อมกัน

แบบ มี LAN 1 Port และ WiFi แบบ 2 ย่านความถี่ รองรับ 5-15 ผู้ใช้งานพร้อมกัน

แบบ มี LAN 4 Port และ WiFi แบบ 2 ย่านความถี่ รองรับ 5-15 ผู้ใช้งานพร้อมกัน

(กรณีให้เข้าติดตั้งในเขต กทม.ปริมณฑล ค่าบริการ เข้าติดตั้งและเก็บระบบกลับค่าบริการ  2,000 บาท *คิดค่าบริการเฉพาะวันติดตั้ง )
(กรณีต้องการ IT Support Standbye หน้างาน ค่าบริการ 1,000 บาท ต่อคน / ต่อวัน)

Engine by shopup.com