เมนูสินค้า

1746577
Hot
Hot

Set 2 Router Internet 1 Sim 4G + WiFi ในตัว สำหรับรองรับ 5-15 ผู้ใช้งานพร้อมกัน แบรนด์ Huewei , Netgear

Set Router Internet 1 Sim 4G LTE CAT4 + WiFi ในตัว สำหรับ รองรับไม่เกิน 5-15 ผู้ใช้งาน แบบพร้อมกัน พร้อม Internet Package Unlimited Internet ความเร็ว 50-150 Mbps (แบนด์วิธอาจแปรผันตามสัญญาณในแต่หล่ะพื้นที่ไม่เท่ากัน และจำนวนผู้ใช้งานเสาสัญญาณ 4G ที่ใช้งานหนาแน่นพร้อมกัน ณ.จุดที่ตั้ง 4G Router นั้นๆ) ชุดใช้งานสำหรับ Internet นอกสถานที่ สำหรับงาน Live สด Facebook Youtube หรือ งานประชุมส้มมนาแบบออนไลน์ Zoom Microsoft Team Skype Business ค่าเช่าอุปกรณ์ 3,000 บาท ต่อวัน / ต่อตัว ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาค่าเช่าอุปกรณ์ ยังไม่รวมค่าติดตั้งและ Support Standbye หน้างาน ใดๆ
ราคา 3,000บาท

10 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 168 ผู้ชม

 

แบบ มี LAN 1 Port และ WiFi แบบ 2 ย่านความถี่ รองรับ 5-15 ผู้ใช้งานพร้อมกัน

แบบ มี LAN 1 Port และ WiFi แบบ 2 ย่านความถี่ รองรับ 5-15 ผู้ใช้งานพร้อมกัน


(กรณีต้องให้ไปจัดส่งอุปกรณ์และเก็บกลับในเขตกทม.ปริมณฑล ค่าบริการ 1,000 บาท ) ( จะตั้งค่าเบื้องต้นเช่นตั้งชื่อ WiFi ที่ลูกค้าต้องการให้เท่านั้น)

(กรณีให้เข้าติดตั้งหน้างานในเขต กทม.ปริมณฑล ค่าบริการ เข้าติดตั้งระบบปรับจูนสัญญาณอุปกรณ์ตั้งค่าให้เหมาะสมกับหน้างานและเก็บระบบกลับค่าบริการ  3,000 บาท *คิดค่าบริการเฉพาะวันติดตั้ง )

(กรณีต้องการ IT Support Standbye หน้างาน ค่าบริการ 1,500 บาท ต่อคน / ต่อวัน)

อุปกรณ์เซตนี้จะมี ค่ามัดจำอุปกรณ์ 2,000 บาท ชำระพร้อมค่าบริการเต็มจำนวน ค่ามัดจำอุปกรณ์ ทางบริษัทจะคืนให้ในวันที่เข้าเก็บอุปกรณ์ หรือใช้งานอุปกรณ์แล้วเสร็จ และไม่ตรวจพบว่าอุปกรณ์มีความเสียหายหรือสูญหายใดๆ

Engine by shopup.com